24.10.2008

Belelikle....

Beləliklə, Şəkidə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının kompleks zonal elmi bazası yaradılması məqsədilə hazırlanan bu rəsmi sənədləşmədən sonra, yeni bir mühüm mərhələ zona elmi bazaya kadr seçilməsi məsələsi gündəlikdə dururdu. >>>oxu<<<

Комментариев нет: